ÖLÇÜM TEST VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

Tesisat Uygunluk Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri

Tesisat Uygunluk Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri

 

İç Tesisat yönetmeliğine göre yeni yapılan kamu ve özel tüm ticari binalar, okul, hastane vb binalardaki elektrik iç tesisatının koruma fonksiyonlarının sağlıklı çalıştığına dair ölçüm ve raporlama yapılması zorunludur.

 

Bu testler kapsamında aşağıda ölçümler ve raporlamalar yapılır.

Topraklama loop direnci

Kısa devre akımlarının ölçümleri

Şalter açma akımlarının kısa devre akımına göre durumu

Kaçak akım rölelerinin sağlıklı çalıştığına dair fonksiyon testleri

Binadaki tüm pano ve prizlerde kaçak akım tesisatlarının doğru çalıştığının tespiti

Panolardaki faz, nötr ve toprak kablosu kesitlerinin uygunluğu

 

Firmamız konusunda 20+ yıllık deneyime sahip elektrik mühendisleri ile Türkiye ve Dünya'nın her yerinde ölçümler yaparak, varsa aksaklılar ve çözüm önerileri ile kapsamlı bir rapor hazırlar ve müşterilerine sunar.

Site Menu