ÖLÇÜM TEST VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

Röle Test-Ayar ve Koordinasyon

Röle Test-Ayar ve Koordinasyon

 

Yüksek gerilim sistemlerinde kullanılan koruma röleleri gerek insan hayatı ve gerekse bağlı bulunduğu şalt ekipmanının sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz ürünlerdir. Bir koruma rölesinin görevini doğru bir şekilde yapabilmesi için sahaya ilk montaj yapıldığında, bağlı bulunduğu baranın özelliklerine uygun bir şekilde ayarlanmalı ve röle test cihazı ile test edilerek hem rölenin sağlıklı bir şekilde çalıştığı hemde rölenin pano içindeki kumanda devresinde bir hata olmadığı test edilmelidir. Aksi halde kısa devre vb. bir arıza durumunda; bağlı bulunduğu şalt tesisi, bağlı bulunduğu trafo, motor vb ekipman, hemde bu sırada sahada bulunan kişi veya kişilerin hayatı tehlikeye girecektir. Tüm bu sebeplerle sahada bulunan rölelerin koruma fonksiyonlarının doğru çalıştıklarının test edilmesi çok önemlidir.

 

Diğer bir konu ise ardışık birden fazla şalt tesisi (DM : dağıtım merkezi) bulunan OSB, fabrika vb işletmeler de bir arıza durumunda ilgili tesisin enerjisinin kesilmeden sadece arızalı noktaya ait enerjinin kesilmesi için röle koordinasyon hesaplarının ve ayarlarının yapılması ve test edilmesi işletme enerji sürekliliği için çok önemlidir.

 

Firmamız konusunda 20+ yıllık deneyime sahip elektrik mühendisleri ile Türkiye ve Dünya'nın her yerinde röle ayar ve koordinasyon hizmeti vermekte, varsa aksaklılar ve çözüm önerilerini kapsamlı bir rapor hazırlayarak ve müşterilerine sunar.

 

Site Menu