Detay Bilgi
ve Teklif Almak
İçin Bize Ulaşın

Menşei: Fransa

Dikkat : Ürün portatif bir üründür. Eğer pano tipi sabit bir ürün arıyorsanız tıklayınız


Enerji kalitesi ile ilgili tüm parametrelerin ölçümü ve kaydı, üstelik neredeyse sınırsız hafıza ile 1 yıla kadar kayıt özellikleri sayesinde; enerji tüketimi ölçümü, kompanzasyon ve harmonik filtre projeleri konusunda çalışan firmalar için ideal çözüm.

      

 

Temel Özellikler

 • Tüm elektriksel ölçümler
 • AC/DC akım ölçümü
 • AC/DC gerilim ölçümü
 • 50. Dereceye kadar akım, gerilim ve kVA harmonikleri ölçümü/kaydı
 • Pozitif-Negatif-Zero Squence harmonik bileşenlerin gösterimi
 • Akım ve gerilim transientleri kaydı (256 örnek/periyod ile)
 • 10 dk ya kadar motor kalkış akımının dalga formu ve RMS değerinin değişim eğsinin kaydı(256 örnek/periyod ile, 12,8 kHz)
 • Flicker ölçümü/kaydı
 • Nötr akımı ölçümü/kaydı
 • Nötr-Toprak arası voltaj ölçümü
 • EN50160 standardında enerji kalitesi raporlama
 • Fazör diyagram gösterimi (Fresnel Diyagram)
 • Akım ve gerilim dalga formlarının gösterimi
 • 8 Gbyte kayıt hafızası
 • Aktif- Reaktif, güç ve enerjilerin ölçümü sayesinde, anında güç ve kompanzasyon hesabı imkanı
 • Ayarlanabilir akım ve gerilim trafosu oranı ile AG/OG/YG sistemlerde kullanım imkanı

 

Detaylı Ölçüm Özellikleri

 • 3xV (Faz-Nötr gerilimi) + Vn-e (Nötr-Toprak) + Vdc
 • 3xU (Faz-Faz gerilimi)
 • Hz (Frekans)
 • 3xI + I Nötr + Idc
 • Min/Max değerler
 • Akım ve gerilim dalga formuna ait artı ve eksi alternanslardaki pik değerlerin gösterimi
 • Akım ve gerilim dalga formunun üzerinde trigger çizgisi ile gezerek, mili saniye bazında dalga formunun o anki değerinin ne olduğunu görebilme imkanı
 • Güç ölçümleri : 3xkW + kW toplam, 3xkVAR + kVAR toplam (Endüktif ve kapasitif), 3xkVA + kVA toplam
 • Enerji Ölçümleri : 3xkWh + kWh toplam, 3xkVARh + kVARh toplam (Endüktif ve kapasitif), 3xkVAh + kVAh toplam, VADh, BTU, toe, Joule
 • Enerji tüketim hesabının kayıttan bağımsız manuel ekrandan başlatılması ve durdurulması
 • 4 bölgede (pozitif ve negatif) enerji ölçümleri
 • 3xPF + PF toplam (harmonikler dahil gerçek CosQ)
 • 3xCosQ + CosQ toplam (harmonikler hariç CosQ)
 • 3xtanQ + tanQ toplam
 • 3xTHDV, 3xTHDU
 • 3xTHDI
 • 3xVcf (Gerilim tepe değer çarpanı)
 • 3xUcf(Gerilim tepe değer çarpanı)
 • 3xIcf(Akım tepe değer çarpanı)
 • 3xPST + 3xPLT (Flicker)
 • Vunb (Gerilm dengesizliği)
 • Iunb (Akım dengesizliği)
 • Akım ve gerilimler arası faz açıları
 • Trafolar için K faktör hesaplama
 • 3xVDF, 3xUDF, 3xIDF (Distorsiyon faktörü)
 • 50. dereceye kadar akım, gerilim ve kVA için FFT harmonik analiz
 • Pozitif-Negatif-Zero Squence harmonik bileşenlerin gösterimi
 • Tek tek tüm harmoniklerin; % değeri, RMS gerçek değeri, faz açısı, min/max değerlerinin gösterimi
 • Akım ve gerilim transientlerinin bir dalga periyodunda (20 msn) 256 örnek alınarak kaydı
 • Bir motora ait motor kalkış akımının, 10 dk boyunca, bir dalga periyodunda (20 msn), 256 örnek alınarak dalga formunun ve bu dalga formuna ait RMS değişim eğrisinin kaydı (12,8 kHz)

 

Kayıt Özellikleri

 • Ölçülen değerlere ait 4 farklı kayıt şablonu oluşturabilme özelliği
 • İstenilen iki tarih-saat arasında istenilen kayıt şablonunu kullanarak kayıt yapabilme özelliği
 • Kayıt örnekleme frekansını özgürce seçebilme özelliği (1-5-20 sn, 1-2-5-10-15 dk)
 • İleri tarihli kayıt başlangıç ve bitiş zamanı verebilme özelliği
 • Kayıtlara rakam veya harflerden oluşan isim verebilme özelliği
 • Akım ve gerilim kayıtlarını yaparken, her bir kayıt frekansı içinde 10 msn de bir RMS değer hesaplayarak, min/max değerlerin algılanması ve otomatik olarak kaydı ve bu min/max değerlerin değişim eğrilerinin çizimi
 • Hafıza dolana kadar istenilen sayıda kaydı cihaz hafızasında saklayabilme özelliği
 • Kayıt yaparken diğer fonksiyonları aynı anda gerçekleştirebilme özelliği (örneğin, transient kaydı, motor kalkış akımı kaydı, alarm kaydı, ölçümleri izleme...)
 • Yapılmış kayıtların değişim eğrilerini ekrandan görebilme ve içinde trigger çizgisi ile gezinebilme özelliği
 • Yapılmış kayıtlardaki güç eğrisini edit ederek iki tarih-saat arasındaki enerji tüketimini direkt olarak ekrandan görebilme özelliği

 

Alarm Limit Değer Kontrolü ve Kaydı

 • 40 adet alt veya üst alarm limit değeri belirleyerek bu alarm limit değer aşımlarının tarih-saat / min-max değeri ile kaydı
 • İstenilen iki tarih-saat arasında alarm limit değer kontrolünün başlatılabilmesi özelliği
 • İleri tarihli alarm limit değer kontrolü başlatıp durdurabilme
 • Alarmlara gecikme zamanı koyabilme özelliği
 • Akım ve gerilim için 10 msn lik RMS değerlerin alarm olarak kontrol edilebilmesi özelliği
 • Son 10.000 alarm limit değer aşımının hafızaya kaydı
 • Alarm limit değer kontrolü yaparken,diğer fonksiyonları aynı anda gerçekleştirebilme özelliği (örneğin, trend kaydı, transient kaydı, motor kalkış akımı kaydı, ölçümleri izleme...)


Transient Kontrolü Özellikleri

 • Akım veya gerilime ait transient limitlerinin her faz için ayrı ayrı veya akım ve gerilim için bir seferde ayarlanabilmesi özelliği
 • Bir dalga periyodunda (20 msn) 256 örnek alarak kayıt yapabilme özelliği
 • Yapılmış kayıtların ekrandan trigger ile anında analizi imkanı
 • Transient kontrolü yapılacak tarih-saat aralığını özgürce belirleyebilme özelliği
 • İleri tarihli transient kontrolü oluşturabilme
 • Her bir transient kontrolüne rakam veya harflerden oluşan isim verebilme özelliği
 • Transient kontrolü yaparken,diğer fonksiyonları aynı anda gerçekleştirebilme özelliği (örneğin, trend kaydı, alarm kontrolü, motor kalkış akımı kaydı, ölçümleri izleme...)
 • Yapılmış kayıtları hafıza dolana kadar cihazda saklayabilme özelliği


Motor Kalkış Akımı Kontrolü Özellikleri

 • Motorun nominal akımını yazarak hızlı bir şekilde motor kalkış akımına ait dalga formunun 10 dk ya kadar kaydı
 • Bir dalga periyodunda (20 msn) 256 örnek alarak kayıt yapabilme özelliği
 • Kaydedilmiş dalga formunun RMS değişim eğrisinin gösterimi
 • Yapılmış kaydın ekrandan trigger ile anında analizi imkanı
 • Kalkış akımı kontrolü yapılacak tarih-saati özgürce belirleyebilme özelliği
 • İleri tarihli kalkış akımı kontrolü oluşturabilme
 • Kalkış akımı kontrolü yaparken,diğer fonksiyonları aynı anda gerçekleştirebilme özelliği (örneğin, trend kaydı, alarm kontrolü, transient kaydı, ölçümleri izleme...)

 

Fotograf Çekme Özelliği

 • İzlenen herhangi bir ekranda fotoğraf makinesi butonuna basarak o ekranın resim olarak ve aynı zamanda o ona ait güç, fazör diyagram, dalga formları, harmonik bileşen değerlerinin hafızaya kaydı
 • 50 adet ekranın kaydı
 • kaydedilmiş ekranların geri çağırılarak PC ye aktarmadan ekrandan tekrar izlenebilmesi

 

Ayar Menüsü Özellikleri

 • Tarih-Saat ayarı
 • Kontras ve parkalık ayarı
 • Ekranda görüntülenen akım ve gerilim formlarının renklerinin istenilen şekilde değiştirilebilmesi
 • Reaktif güç hesaplamasına harmoniklerin dahil olup olmayacağının ayarlanabilmesi özelliği
 • Bağlantı şeması seçimi (1 faz, 2 faz, 3 faz 3 veya 4 tel, 3 faz 5 tel)
 • Akım ve gerilim trafosunun oranları ayarı
 • Transient limit değer ayarları
 • Trend kaydı şablon ayarları
 • Alarm limit değer ayarları
 • Hafıza silme
 • Cihaz bilgileri görüntüleme
 • Dil seçeneği (Türkçe vardır)


Diğer Özellikler

 • Ayarlanabilir akım ve gerilim trafosu oranı ile AG/OG/YG sistemlerde kullanım imkanı
 • Her ekranda, ekranın nasıl kullanılacağını ve ekrandaki parametrelerin ne anlama geldiğini gösteren yardım menüsü butonu
 • Takılan akım probunu otomatik tanıyan yapı sayesinde herhangi bir akım probu ayarına gerek kalmaz
 • En geniş akım probu seçeneği
 • Türkçe dahil 21 adet dil seçeneği
 • Türkçe PC yazılımı
 • Cihazla birlikte fabrika çıkış kalibrasyon sertifikası verilmektedir.
 • 8 Gbyte kayıt hafızası


Yazılım Özellikleri (Data View)

 • Enerji analizörünün ölçtüğü değerlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi
 • Enerji analizörü ile bağlı iken, analizör tarafından ölçülen değerlerin analizör hafızasından bağımsız olarak PC ye kaydı
 • Analizör hafızasına kaydedilmiş verilerin PC ye aktarımı
 • Analizör hafızasına kaydedilmiş verilerin Excell'e aktarımı
 • Analizörün PC üzerinden ayarlanması
 • Kaydedilmiş verilerin PC ye aktarımı ertesinde otomatik rapor hazırlama (kapak sayfası ile birlikte)
 • Otomatik raporda her bir parametrenin min-max-ortalama değerini otomatik olarak hesaplayarak gösterme özelliği
 • Kaydedilmiş parametreleri aynı grafik içinde göstererek, kayıtlar parametreleri arasında karşılaştırma yapma imkanı
 • Otomatik hazırlanan raporun PDF olarak kaydedilmesi imkanı
 • Otomatik rapor sayfalarına açıklama pencereleri ekleyebilme özelliği
 • Kayıt grafikleri üzerinde istenilen noktaya basıldığında o anın tarih-saat ve değerini gösterme
 • Grafikleri istenilen iki tarih-saat arasına daralma veya genişletme
 • Mouse ile zom in ve zum out
 • Otomatik enerji tüketimi hesabı
 • EN50160 formatında rapor hazırlama
 • Özel harmonik raporu


Donanım Özellikleri

 • Darbeye dayanıklı dış kılıf
 • 5 gerilim, 4 akım girişi
 • Ölçüm gerilim girişleri seviyesi : 600 Vrms, category IV - 1000 Vrms, category III
 • USB üzerinden PC ile haberleşme
 • Dahili şarjlı pil (4000 mAh), tam şarj süresi 13 saat
 • Pil şarj girişi :230 V ± 10 % @ 50 Hz ve 120 V ± 10 % @ 60 Hz, 65VA
 • Boyutlar: 240 mm x 180 mm x 55 mm
 • Ekran : 320 pixel x 240 pixel; 118 mm x 90 mm; çapraz 148 mm
 • Ağırlık : 1900 gr.
 • 2000 mt ye kadar kullanım, 10000 mt ye kadar stoklama
 • Çalışma pozisyonu : herhangi bir pozisyon (yatay-dikey)
 • Fiziki standartlar :IEC 61010-1: Portatif Cihazlar, 1 mt den düşmeye karşı sertifikalı
 • Koruma :NF EN 60529 A1 standardına göre;IP 50 (IP2X elektriksel bağlantı terminalleri).
 • Elektromağnetik uyumluluk : IEC 61326:1-2006 ya göre bağışıklığı
 • Elektrostatik boşalma dayanımı : IEC 61000-4-2 (4 kV temaslı, 8 kVA havadan)
 • Radyasyon alan dayanımı : IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,IEC 61000-4-11
 • IEC 61326:1-2006'a göre emisyon uyumluluğu

 

Ürün ile Birlikte Verilenler

 • CA 8336 Portatif Enerji Kalitesi Analizörü : 1 adet
 • Akım probu seti : 4 adet

Dikkat :Akım probları opsiyonlardan seçilen 1 set verilmektedir. almayı düşündüğünüz diğer akım problarını belirtiniz.

 • 3 mt lik gerilim ölçüm kabloları : 5 adet
 • Krokodil : 5 adet
 • Pil şarj adaptörü : 1 adet
 • Dataview PC yazılımı : 1 adet
 • USB kablosu : 1 adet
 • Fabrika kalibrasyon sertifikası : 1 adet
 • Kablo işaretleme boncukları : 1 set
 • Taşıma çantası : 1 adet
 • Kullanım kılavuzu CD'si : 1 adet

 

Opsiyonlar

Ürün Kodu

Ürün Adı

Açıklama

Teknik Detay

Ürün Resim

P01120526B

AmpFlex-A193-450mm

Çevre uzunluğu 45 cm olan AC esnek akım probu

0,1...10000 Aac   

P01120531B

AmpFlex-A193-800mm

Çevre uzunluğu 80 cm olan AC esnek akım probu

0,1...10000 Aac

P01120434B

MN93A

x/5 sekonder ve 100A primer ölçüm yapabilen AC akım probu (anahtar ile seçim yapılabilir

5 mA...6Aac

100mA...120Aac

P01120425B

MN93

200A AC akım ölçüm probu

0,5...240Aac

P01120323B

C193

1000A AC akım probu

1...1200Aac

P01120079B

PAC93

1000A AC, 1400A DC akım ölçüm probu

1...1200Aac

1...1400Adc

P01120580

MiniFlex MA193-200mm

Çevre uzunluğu 20 cm olan esnek akım probu

30...6500Aac

P01120043A

E3N

10/100A, AC/DC akım probu

50mA...10A

50 mA...100A


 

Kodu Model Açıklama
KCA8336-CFG CA8336 Full Set CA8336 Full Set (3x10000A Esnek ve x/5+100A Akım Probu+Yazılım+Taşıma Çanta)
P01160591 CA8336-Klampsız CA8336, 3 Fazlı Portatif Enerji Analizörü-Klampsız
P01103058Z Gerilim Ölçümü İçin Magnetik Prob Gerilim Ölçümü İçin Magnetik Prob, 2 adet
P01120043A E3N 0,1...100A AC/DC Akım Probu E3N 0,1...100A AC/DC Akım Probu
P01120079B PAC93 10...1000A, AC/DC Akım Probu PAC93 10...1000A, AC/DC Akım Probu
P01120110 J93, 50...3500 A AC ve 50...5000 A DC Akım Probu J93, 50...3500 A AC ve 50...5000 A DC Akım Probu
P01120323B C193, 1000A AC Akım Probu C193, 1000A AC Akım Probu
P01120425B MN93, 200A AC Akım Probu MN93, 200A AC Akım Probu
P01120434B MN93A, x/5 ve 100A, AC Akım Probu MN93A, x/5 ve 100A, AC Akım Probu
P01120526B A193, 450mm 3000A Esnek Akım Probu A193, 450mm 3000A Esnek Akım Probu
P01120531B A193, 800mm, 3000A Esnek Akım Probu A193, 800mm, 3000A Esnek Akım Probu
P01120567 MA193, 350mm, 100mA...10.000A Esnek AC Akım Probu MA193, 350mm, 100mA...10.000A Esnek AC Akım Probu
P01120580 MA193, 200mm, 100mA...10.000A Esnek AC Akım Probu MA193, 200mm, 100mA...10.000A Esnek AC Akım Probu
P01295483 Gerilim Ölçüm Kablo, Krokodil, ve Prob Seti Gerilim Ölçüm Kablo, Krokodil, ve Prob Seti
P01296024 CA833X İçin Şarjlı Pil (Yedek Parça) CA833X İçin Şarjlı Pil (Yedek Parça)
P01102150 PA31ER Ölçüm Girişinden Besleme Alma Adaptörü
P01102149 Analizör Ölçüm Kablosu İçin Sarma Makarası Analizör Ölçüm Kablosu İçin Sarma Makarası

Site Menu